Sok újjászületett hívő úgy éli az életét, hogy a saját erejükre, képességeikre, bölcsességükre támaszkodnak, és egészen jól ellavíroznak ezzel. Egész egyszerűen nem érzik annak a szükségét, hogy betöltekezzenek Szent Szellemmel, Őreá támaszkodjanak, és a Vele való szoros függésből, kapcsolatból származó vezetéssel és mennyei erővel éljenek.
Mások megkapták ugyan a Szent Szellem keresztséget, nyelveken is szólnak, és ennyi… Ugyanúgy nem merítenek a forrásból, mint azok, akik be sem töltekeztek Szent Szellemmel. Élik az életüket, és a saját forrásaikra, erejükre, okosságukra támaszkodnak, ezekben bíznak!
Az őskeresztény egyház abszolút a Szent Szellemre támaszkodott. Semmit sem tettek saját elhatározásból, saját erőből, saját bölcsességükből, hanem mindig és mindenhol a Szent Szellem vezetése szerint cselekedtek, és a Szent Szellemre támaszkodtak.

Jn. 15,5
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni

Isten nélkül, a Szent Szellem nélkül is természetesen sok mindent tud tenni az ember, viszont Isten szemszögéből, mennyei aspektusból nézve ezek a cselekedetek értéke semmi, nulla, zéró, teljesen hatástalanok, hiábavalók és haszontalanok! Az ember legjobb szándéka és legnemesebb tettei is értéktelenek Isten nélkül! Ezért meg kell értenie minden hívőnek, hogy teljesen rá van utalva a Szent Szellem vezetésére és erejére!
Érthetetlen néha azt látni, hogy a mai hívők közül egyesek úgy gondolják, hogy megengedhetik maguknak azt a luxust, hogy száműzzék a Szent Szellemet az életükből, és pusztán természetes erőforrásaikra támaszkodjanak! Nem vágynak a Szent Szellemre, nem érzik szükségét, hogy Őreá támaszkodjanak, úgy gondolják, hogy maguktól is elboldogulnak valahogyan.

Ézs. 44,3
Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra; kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre.

Isten a szomjas földet látogatja meg, a szomjazókra önt vizet, azokra önti ki a Szent Szellemét, akik vágyakoznak utána, a közömbös, langyos, érdektelen embereket nem fogja betölteni a Szellemével! A mai kor hívőinek rá kell ébredniük arra, hogy milyen égetően nagy szükségük van a Szent Szellemre, és vágyniuk kell Utána.

Jn. 16,7
Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok.

Jézus a feltámadása előtt azt mondta a tanítványainak, hogy jobb lesz nekik, ha Ő elmegy az Atyához, mert ha ez nem történik meg, akkor nem fog eljönni a Pártfogó, a Vigasztaló, a Szent Szellem. Feltámadása után Jézus felment a mennybe, bemutatta az engesztelés vérét az Atya előtt, amit Ő elfogadott, ennek a pecsétje volt az, hogy elküldte a Szent Szellemet a földre.
Miért jobb nekünk, hogy Jézus elment? Azért, mert Jézus csak egy testben lehetett jelen, ezért igen korlátozott volt a szolgálata, viszont a Szent Szellem által nagyon sok emberben lehet jelen egyszerre, megsokszorozva a hatékonyságot, feltéve, ha ezek az emberek a Szent Szellem erejében és hitben járnak! Az ördög éppen ezt akarja meghiúsítani, mert tudja, hogy ha a hívők hittel és Szent Szellemmel teljes emberekként élnek, akkor neki annyi!
Másrészt Jézus kétezer évvel ezelőtt csak a tanítványok mellett tudott lenni, most viszont a tanítványok szívében él hit által. Ez a kereszténység legnagyobb titka, amit az ördög tagadni akar, vagy el akar homályosítani!

Az apostolok cselekedetei részletesen és pontosan, tételesen felsorolja azokat a cselekedeteket, amiket az apostolok és a korai hívők tettek. Viszont van egy nagyon fontos háttere ezeknek a cselekedeteknek: mindig a Szent Szellem vezetése szerint, a Szent Szellemmel betelve, a Szent Szellem ereje által, a Szent Szellem bölcsességével cselekedtek! Ezért nyugodtan nevezhetjük az Apostolok Cselekedeteit a Szent Szellem cselekedeteinek is!
Isten szuverén Úr, amit eltervezett és kihirdetett a próféták által az utolsó időkre, azokat meg is fogja cselekedni. De a mai korban ritkán nyúl bele a dolgok menetébe közvetlenül, hanem közvetve cselekszik, embereket használ fel, emberek hitén keresztül cselekszik, hogy az Ő Országa épüljön. Tehát teljesen igaz, hogy Isten és ember, Szent Szellem és hívő együttműködése történik.
Van egy jó ima: Add Uram, hogy megtegyem, amiket nekem kell megtenni, Rád bízzam azokat, amiket nem tudok megtenni, és mindig különbséget tudjak tenni a kettő között! Úgy tűnik, hogy az ősegyház tagjai különbséget tudtak tenni a kettő között, mert teljes egységben és harmóniában működtek együtt a Szent Szellemmel!

A Szent Szellemmel való betöltekezés fő célja az, hogy a hívő, aki már előtte megtért, és befogadta a Szent Szellemet a szívébe, telve legyen Szent Szellemmel, és rendelkezésére álljon a Szent Szellem ereje. Ez különösen fontos az utolsó időkben, mert olyan időket élünk, amikor már nem lehet csak úgy elvegetálni, megsokasodik a bűn és a hitetés, és toppon kell lennie szellemileg az embernek, hogy józanul megállhasson és kitartson az ördög minden ravaszsága ellenére is!
Remélem, hogy most már te is látod, hogy milyen égetően nagy szükséged van neked is arra, hogy telve legyél Szent Szellemmel, és ne a saját forrásaidra, erődre, bölcsességedre támaszkodjál, hanem a Szent Szellem erejére!
Szomjazd a Szent Szellemet, vágyjál többre Belőle, és vegyed hittel a Szent Szellem teljességét és erejét az életedben, így tudsz győztes és sikeres életet élni már most, itt a földön is!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.