Mint Noé napjaiban

Luk. 17,26-30

És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhezmentek mindama napig, a melyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz, és mindeneket elveszte. Hasonlóképen mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek;De a mely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett:Ezenképen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik.

Úgy az evés, mint az ivás természvillamlasetes testi funkciók, amelyek ráadásul szükségesek is az emberi élet fenntartásához. A házasság intézményét és a szexualitást pedig maga Isten ajándékozta az emberiségnek. Tehát itt Jézus nem a normális körülmények köztvégbemenő evés-ivásról és házasodásról beszélt, mint olyan bűnökről, amik miatt el kellett pusztulnia az akkori emberiségnek. Hanem ennél többről van itt szó, mégpedigdémoni befolyásoltságról. A démonok úgy élik ki gyötrő vágyaikat, hogy embereket (vagy akár állatokat) szállnak meg, és őket hajszolják az élvezetek kielégítésére, rajtuk keresztül élik ki alantas vágyaikat. Tehát ebben az igében erről lehet szó.

A tobzódás, a túlzott eves-ivás, a perverz szexualitás, és hasonló szenvedélyek a démoni jelenlét biztos jelei. Nem véletlenül ezek gyakori velejárója a különleges kegyetlenségés szadista erőszak is. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az ember önmagától nem hajlamos a mértéktelenségre vagy kegyetlenségre, és az egyéb ilyen bűnökre. Viszont ha bárki megszállottan éli ki az ilyen vágyakat, azt démoni erők uralják.

Ma egy olyan korban élünk, ahol “az élj a mának, élvezd az életet, tedd, ami jólesik”, és hasonló szellemiség vezeti a fiatalságot, és a társadalmat, és egyre több aberráltés abnormális viselkedésmód nyer társadalmi elfogadást, nincs nehéz dolga a démonoknak olyan testet találni, amelyben kiélhetik élvezeteiket, tehát egyre könnyebben démonizálódnak az emberek!

Tehát Noé napjai hasonlóak, mint amilyenek az utolsó idők, amikben vagyunk. Jellemzője, hogy mindenki éli az életét, azt teszi, amit jónak lát, az emberek belemerülnek a kívánságaik kielégítéseibe, inkább a gyönyörnek, mint Istennek kedvelői. Közben szellemi vakság jön rájuk, semmit sem vesznek észre abból, hogy elvesznek, hanem jónak gondolják az életüket és az útjaikat, és egyet is értenek a hasonló istentelenséget cselekvőkkel.

Péld. 17,15

Aki igaznak mondja a bűnöst, és aki bűnösnek mondja az igazat: mindkettőjüket egyaránt utálja az ÚR.

Ez nagyon jellemző manapság: a jót rossznak mondani, a rosszat jónak, emelni a bűnös személyét, és kárhoztatni az igazat, a sötétet világosnak mondani, és a világosat sötétnek, a hamisat igaznak mondani, és az igazat hamisnak, ködösíteni, homályban tartani, relativizálni mindent! Viszont tudni kell, hogy utálja az Úr az ilyen gondolkodást és magatartást, amikor az istentelenséget felemelik, és jónak tartják, és az igazat pedig kárhoztatják! Sajnos ilyen világban élünk, és egyre inkább az lesz a jellemző, hogy a keresztényeket vádolni fogják, hogy kirekesztők és homofóbok, csak azért, mert nem mondják a bűnt jó dolognak, és nem ünneplik az istentelenségeket!

Mik a konkrét jellemzői Noé korának, és az utolsó időknek, amikben mi is élünk?

Az utolsó idők erkölcsi jellemzői Felfokozott szexualitás, minden e körül forog, a film, a média, a divat, a kultúra stb. Például a cannes-i filmfesztivál arról szól, hogy melyik sztáron nincs bugyi, mekkora a dekoltázsa, villantott-e mellet, és így tovább. A normálistól eltérő szexualitás, abnormális, aberrált szexuális viselkedésmódok, úgymint homoszexualitás, leszbikusság, pedofília, stb. Ennek az erőszakos terjesztése, reklámozása, propagálása minden médiumon és minden lehetséges csatornán keresztül. Elfogadottá és legálissá akarják tenni az alábbi deviáns ás destruktív magatartás formákat: a kábítószer fogyasztást, az élettársi kapcsolatot, a promiszkuitást, vagyis a szexuális partnerek gyakori váltogatását, és cél minél fiatalabb korra kitolni a szexualitást, ma már általános iskolások is nyugodtan szexelnek!

Homoszexualitás, leszbikusság: mindenki azt csinál az életével, amit akar, nem szabad elítélni senkit azért, mert deviáns életstílust választ magának, de amikor erőszakosan  a társadalomra akarják erőltetni az istentelen életmódot, azt nem szabad engedni! A “Meleg Büszkeség Napja” másról sem szól, csak az istentelenség erőszakos terjesztéséről és dicsőítéséről. Még a szivárvány jelét (ami Isten és az emberiség közötti szövetség jele) is kisajátították maguknak az Isten törvényeivel élesen szembemenő emberek!

Róm. 1,26-27, 32

Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban; férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük méltó jutalmát önmagukban. Ők ugyan megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek.

Ezen és a hasonló magatartáson Isten ítélete van, minden világi elképzeléssel ellentétben a homoszexualitás nem teljesen normális dolog, nem betegség, nem másság, nem erőtlenség, hanem bűn! Isten hagyta az istentelen embereket, hogy egyre mélyebbre süllyedjenek az istentelenségükben, és elvegyék méltó jutalmukat. Akik ilyeneket cselekszenek és nem térnek meg a bűneikből, azok a pokolba fognak kerülni az Ige alapján. Nem csak cselekszik, hanem jónak tartják, és propagálják is ezeket az istentelenségeket. Az egy dolog, hogy valaki elesik valamilyen bűnben, de gyötrődik miatta, az egy másik dolog, amikor már nem is tartja bűnnek, hanem megmagyarázza. A csúcs az, amikor egyenesen követendő és kívánatos dologként állítják be az istentelenséget!

Gender program: lényege, hogy a gyerek válassza meg maga a nemét, nehogy már Isten, vagy a szülők mondják meg a gyereknek, hogy neked fütyid van, te fiú vagy, vagy neked nincs fütyid, te lány vagy!

Transzvesztiták: lásd Eurovíziós dalfesztivál, ennek az egyik célja, hogy az abnormális szexuális beállítottságot elfogadottá tegyék minél szélesebb körben, ráadásul eléggé agresszív módon. Az ördög és az általa használt emberek az emberiség nagy részét ezeken a bűnökön keresztül akarják lezülleszteni egy erkölcs és tartás nélküli szintre, mert ilyen tömegekkel szemben sokkal könnyebben tudják érvényesíteni a totális diktatúrát és kontrollt, mint a megfelelő erkölccsel, hagyománnyal, tartással, hittel rendelkező néptömegekkel szemben. Ne legyünk illúzióban a jövő felől, totális diktatúra épül a szemünk előtt, ami az antikrisztusi birodalomban fogja elérni a tetőfokát!

Egyházi szinten : a keresztény világon belül sem túl rózsás a helyzet, mert egyre jobban a világi ideológiákat, a korszellem diktálta modern felfogásokat fogadják be a gyülekezetek, egyházak, és az egyes hívők is a gondolkodásukba, az Isten Igéje helyett, és inkább mesékre, hamis tanításokra hajtják oda a fülüket, mert viszket a fülük! Erről beszélt Jézus:

2Tim. 4,3-4

Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak.

Lesz idő, és ez most van, amikor a hívő emberek nem viselik el az egészséges tanítást, amiben a kegyelem és szeretet egyensúlyban van a bűn, az igazság és az ítélet tanításával. Saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, vagyis a romlott kívánságaik vezetik őket, még abban is, hogy mit hallgassanak. Ezek az emberek szívesen meghallgatnak olyan tanításokat, amik arról szólnak, hogy mindegy mit teszel, elég, ha hiszel, vagy hogy a hívő nem veszítheti el az üdvösségét, a bűnnek nincsen semmilyen negatív következménye, a paráznaság nem nagyobb bűn, mint a gyorshajtás, stb. Az igazságtól elfordulnak, de a hazugsághoz odafordulnak.

A probléma az, hogy a hamis elgondolások hamis hithez, és helytelen, bűnös cselekedetekhez, valamint bűnös szokásokhoz vezetnek, ezekből romlott jellem nő ki, és rossz gyümölcsöket fog teremni. A rossz gyümölcsök viszont a rossz fát jellemezik, a rossz fát viszont az Ige szerint előbb-utóbb ki fogják vágni, és tűzre fogják vetni. Gyakorlati következményei ennek: homoszexuális gyülekezetek, válások nagy száma, viszonylag gyakori elbukások paráznaságban, a pornográfia térhódítása, pedofil papok nagy száma, homoszexuális papok, és sorolhatnánk tovább.

Konklúzió

Zsid. 13,4

Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta! A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten.

Nincs kompromisszum! A házasságot Isten szerezte, ezért legyen megbecsült mindenki előtt. A szexualitást is Isten adta, kizárólag a házasságon belüli használatra és élvezésre! Aki ezt nem fogadja el, vagyis a házasságon kívüli szexualitás bármelyik utolsó időkre jellemző fajtáját választja, azért, hogy kiélje a romlott kívánságait, azt nem kárhoztatja senki, de tudnia kell, hogy ezzel Isten ítéletét vonja magára! A hívő is, ha ilyeneket cselekszik, és életmódszerűen benne marad ezekben a bűnökben, akkor az örök életét teszi kockára, nem fogja tudni megőrizni az üdvösségét, hiába volt hívő azelőtt.

Róm. 12,2

… és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ne igazodjatok, ne szabjátok magatokat a világhoz, más fordítás szerint: ne engedjétek, hogy a világ a maga öntőformájába préseljen benneteket! A világ öntőformájától tartsuk távol magunkat, nehogy bepréseljen bennünket is a hitetlen tömegekkel együtt. Ne szeressétek a világot, sem azokat, amik a világban vannak, mert aki a világot szereti, az Isten ellenségévé lesz!

Ez nem azt jelenti, hogy ne szeresd a természetet, vagy az embereket, hanem azokat a dolgokat nem szabad szeretni, amik irányítják a világot, amik befolyásolják az emberek gondolkodásmódját, vagyis a hazug, ördögi korszellem által diktált gondolkodást, filozófiát, kultúrát, és az ennek következtében fellépő erkölcsi szellemi eltévelyedéseket, aberrált, destruktív és istentelen szexuális magatartásmódokat, életvitelt, és szokásokat!

Fel kell ismerni az ördög modern és jól hangzó, de pusztító hazugságait, és tudatosan ellen kell állni nekik, nem szabad kacérkodni ezekkel, mert nagyon könnyen be tudja csapni, el tudja hitetni azokat, akik engednek nekik!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.