Hogyan viselkedett Ábrahám?

Róm. 4,18-22

A ki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, a szerint, a mint megmondatott: Így lészen a te magod. És hitében erős lévén, nem gondolt az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére; Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek ,És teljesen elhitte, hogy a mit ő ígért, meg is cselekedheti. Azért is tulajdoníttaték néki igazságul.

Ábrahám a hit atyja, az ő hitének nyomdokain járunk. Ő mindenben példaképpen szolgál nekünk, akikhez az időknek a vége elközelgetett. Mi jellemezte az ő hitét, azt a hitet, ami kedvessé tette őt Isten előtt?Reménység ellenére hitt

A körülmények, minden és mindenki azt mondta: lehetetlen! Talán te is voltál már olyan helyzetben, hogy minden az ellen szólt, hogy megtörténhet, amit Isten ígért. A rokonaid, munkatársaid mind-mind azt harsogták: ez lehetetlen! De ilyenkor sem szabad feladni! Ábrahám reménység ellenére is hitt!

Reménykedve hitt

A reménység még nem hit, de segít hitre jutni, mindenképpen egy pozitív várakozás. Lehet, hogy először csak reménysége volt Ábrahámnak, ami a jövőre szólt, de egyszer csak hitre jutott, ami a jelenre szól: nekem most megvan!

Abban hitt, ami megmondatott

Abban hitt, amit Isten megígért neki, mégpedig, hogy fia születik. A Biblia tele van Isten ígéreteivel, Ő azért adta őket, mert be akarja teljesíteni azokat az életünkben! Az Ő Igéje, az Ő szava igazság, be fog teljesedni idejében. Ő nem ember, hogy hazudjon, amit megígért, azt meg is fogja tenni! Neked csak annyi dolgod van, hogy szaván fogjad Istent! Ez hit!

Nem nézett a láthatókra

Nem gondolt a negatív dolgokra, a látható dolgokra, a hitetlen beszédekre! A gondolatban, az elmében dőlnek el a dolgok! Ez az a terület, amit a legjobban támad a Sátán. Ahogy gondolkodik az ember, olyan ő!
Ábrahám mire gondolt tehát? Egyedül Isten ígéreteire! Nem nézett az elhalt testére, sem Sára elhalt méhére, a negatív körülményekre, hanem egyedül Istenre! Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, de a láthatatlanok örökkévalók!

Nem kételkedett hitetlenséggel

Miben nem kételkedett? Isten ígéretében! A hitetlenség a hit hiánya. Hit és kételkedés nem fér össze, a kételkedés lerontja a hitet. A kételkedő hívő egyszer így, egyszer úgy, egyszer hisz, egyszer nem hisz, egyszer megvallja az igét, egyszer a világ szerint szól, egyszer a láthatatlanokat tartja szem előtt, egyszer a láthatók irányítják!
Olyan, mint a tenger hulláma, ide-oda csapkodják a szelek, vagyis azok az információk, megtapasztalások, amelyek éppen aktuálisan érik őt! Ha hall egy prédikációt, akkor felbuzdul és megvallja hitét. Aztán másnap felkel, és nem érez semmit, a körülmények semmit sem változnak, vagy még rosszabbak lesznek, és máris megvallja a láthatókat, ezzel semmissé is tette a tegnapi hitét! Ezért nem kaphat semmit az Úrtól, az ilyen ember kétszívű, olyan, mint egy skizofrén személyiség. Minden útjában állhatatlan, minden dolgában visszás, mindenben könnyen meghátrál, mindenbe belekap, de semmit nem visz végig.

Erőssé vált a hite

Így egyre nőtt Ábrahám hite. A hit nem statikus valami, hanem állandó változásban van, vagy erősödik, növekszik, aktivizálódik valaki életében, vagy gyengül, csökken, passzívvá válik! Nem az a kérdés, hogy van-e hitünk, hiszen Istentől kaptunk hitet, hanem az, hogy aktív-e vagy passzív? A mi felelősségünk, hogy milyen szinten áll a hitünk!
A hit beszédei és a hit cselekedetei szabadítják fel a hitet, teszik aktívvá a hitet az életünkben.

Dicsőséget adott Istennek

A szív teljességéből szól a száj, ha van hited, akkor dicsőséget, hálákat adsz Istennek és dicséred Őt! Ha nincs hited, akkor negatív beszédek jönnek ki a szívedből és a szádból, félelem, aggodalmaskodás, panaszkodás, keserűség, frusztráltság, zúgolódás. Aki hálával áldozik, az dicsőíti Istent, és annak mutatja meg a szabadítását! Mind az élet, mind a halál a nyelv hatalmában van, és ki-ki amint szeret vele élni, úgy eszi annak gyümölcsét!

Teljesen elhitte

Ábrahám erős hite teljes hitté változott! Miben hitt? Abban, hogy amit ígért Isten, azt meg is fogja cselekedni! Ezeken a próbákon, lépcsőkön keresztül Ábrahám megtanulta, hogy kiszűrjön minden olyan hatást az életéből, ami Isten ismerete ellen emeltetett, és csak és kizárólag Istenre támaszkodott, Őreá nézett, Őbenne bízott! Mert hűnek tartotta azt, aki az ígéreteket tette!

Tulajdoníttatott neki igazságul

Ez által a teljes hit által vált Ábrahám igazzá Isten előtt! Mi is hit által lettünk igazakká Isten előtt! Az igaz ember pedig az ő hite által él! Aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az Úr. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.