Az emberek többségét hidegen hagyják a jövőjükkel kapcsolatos kérdések.

Élj a mának! Ez a filozófia uralja az emberek többségének az elméjét. Sokan pedig a napi munka, robot után már nem tudnak semmire sem koncentrálni, különösen nem az olyan dolgokra, amelyek nem kézzelfoghatóak a számukra.

Nekem ebből most mi hasznom van? Ezt a kérdést teszi fel az átlagember, mindent az azonnali haszon mércéjével mér. És ami nem hoz rögtön látható hasznot, azzal nem foglalkozik!

Az emberek nagy többsége közömbös a halál utáni dolgokkal kapcsolatban is! Pedig ez az élet csak egy sóhajtásnyi idő, a halál után mindenkit az örökkévalóság vár!

A materialisták tagadják a lélek, szellem valóságát, szerintük a halál után mindennek vége lesz. A keleti misztika áramlatai hamisan tanítják a lélekvándorlás tanát. A keresztény humanizmus tagadja a pokol létezését, szerintük a szeretet Istene nem dobhatja oda az embereket.

Ebben a kérdésben is a Biblia, Isten szavának a tekintélye a fontos, nem a különféle halál utáni élmények és megtapasztalások, vagy vallásos hagyományok, legkevésbé az emberi vélekedések!

Zsid. 9,27

“És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik.”

Elrendelt, elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, utána pedig ítéletben részesüljenek! Csak egyszer halnak meg az emberek, ezért a lélekvándorlás tana hamis. Minden ember kivétel nélkül ítéletben fog részesülni, kivéve a hívőket, akik személyesen elfogadták Jézus Krisztus keresztáldozatát az életükre vonatkozólag. De még nekik is meg kell jelenniük Krisztus ítélőszéke előtt, ahol már nem az örökkévaló sorsukról lesz szó, hanem a jutalmazás mértékéről.

1 Tim. 2,4

“… aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.”

Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, örök életet nyerjen és a mennybe kerüljön.

Ennek feltétele, hogy eljusson az igazság valódi, személyes megismerésére, azaz a Biblia, és a testté lett Ige, Jézus Krisztus megismerésére.

Az Ige azt mondja, hogy mégis kevesen vannak, akik megtalálják az élet útját, és sokan vannak, akik a pokolba fognak kerülni!

Hogy lehet ez, hiszen Isten szereti az embert?

Isten Szeretet és Isten Igazság, a kettő együtt működik. Isten már mindent megtett, hogy megmentse az embereket: egyszülött Fiát kínhalálnak adta értünk és helyettünk! Ennél többet nem adhatott!

Cserébe mindössze annyit kért, hogy az ember szeresse Őt és higyjen Őbenne teljes szívéből!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.