Sok hívő állandóan újabbnál újabb kijelentéseket akar hallani. Ugyanúgy, mint az athéni emberek, akik semmi mással nem voltak elfoglalva, mint valami újdonságoknak a hallgatásával.

Ezzel két probléma van.

Az első gond az, hogy a hívők egy része nem vesz tudomást arról a tényről, hogy egy kijelentés három forrásból eredhet: Istentől, az embertől és az ördögtől. Úgy tesznek, mintha minden sugallat és kijelentés csakis Istentől származhatna. Így viszont kiszolgáltatják magukat hitető szellemeknek. Hogyha nagyon erőlteti az ember a kijelentéseket, akkor majd fog adni neki az ördög.

A másik probléma pedig az, hogy egy új kijelentés sem mondhat ellent a réginek, azaz a Bibliának, hanem összhangban kell lennie az Igével. Ha ez a kritérium nem áll fenn, akkor egyértelműen hamis kijelentésnek kell tekintenünk.

Miért? Azért, mert a Szent Szellem nem skizofrén, hogy egyszer ezt mondjon, egyszer azt. Isten az Ő Igéjében egyértelműen lefektette az Ő akaratát, gondolatait, és Ő ezeknek soha nem fog ellentmondani!

Manapság divatos figyelmen kívül hagyni az Ige kijelentéseit, és csak azokat felhasználni, amelyek alátámasztanak valamilyen tézist. De önkényesen nem lehet megszűrni az Igét!

 2 Tim. 4,3-4

Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök; És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.

 Lesz idő, – prófétálta Pál apostol – amikor az egészséges, kiegyensúlyozott tanításokat nem fogják elviselni a hívők, hanem saját kívánságaik szerint keresnek maguknak tanítókat, akik olyanokat mondanak, amik tetszenek nekik, vagyis csiklandozzák a fülüket és a szívüket! Eközben észre sem fogják venni, hogy tulajdonképpen mesékhez fordulnak oda, az igazságtól, az Igétől pedig szépen elfordulnak közben. Úgy gondolom, hogy a mai korban fokozottan érvényesek Pál szavai!

A címbeli kérdés azért aktuális, mert modern tanítások jelennek meg az egyházban, és azt hirdetik, hogy minden egyes emberben benne van Krisztus, még ha nem is tud róla. Ez a kijelentés inkább tekinthető new age-s vagy buddhista tanításnak, mint kereszténynek. Ugyanis az Ige egyértelműen állást foglal ebben a kérdésben. Nézzük meg, mit mond a Biblia ezzel kapcsolatban.

 Eféz. 2,12

Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon

 Pál apostolon keresztül a Szent Szellem kijelenti az efézusi levélben, hogy megtérésük és újjászületésük előtt a hívők Krisztus nélkül, Isten nélkül éltek a világban. Tehát egyértelmű az utalás arra, hogy mielőtt hívő lesz valaki, addig Krisztus nélküli életet él, semmilyen formában nincs közössége Krisztussal, még kevésbé lakik bennük Krisztus!

 Róm. 8,9-10

Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által.

Ez az ige hívőknek szól, és nem általában a világ embereinek. Egyértelműen kijelenti az ige, hogy akiben nincsen a Krisztus Szelleme, az nem az Úré, az nem tartozik hozzá. Nyilván itt azokról beszél, akik nem tekinthetők hívőknek bibliai értelemben, azaz nem születtek újjá.

Ha pedig Krisztus bennetek van, azaz hívők vagytok, akkor élni fogtok. Azért mondja az ige a ha szócskát, mert feltételhez van kötve az, hogy valakiben benne lakozzon a Krisztus. Nem lakik automatikusan minden emberben!

Minden ember Isten teremtménye, de nem minden ember Isten gyermeke! Kik az Isten gyermekei, kikben lakik Krisztus?

 Ján. 1,12

Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek

 Azok az Isten fiai, akik befogadták Krisztust az életükbe és a szívükbe hit által! Akik soha nem fogadták be Krisztust az életükbe, és soha nem hittek ő benne, abban nem lakik a Krisztus. Milyen okból lakna ilyen emberben?

 Gal. 2,20

Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem.

 Megtérése után mondhatta el Pál apostol magáról azt, amit minden igaz hívő elmondhat vele együtt: élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. De megtérése előtt nem volt közösségben Krisztussal, nem élt benne a felkent.

Kizárólag a megtérés után, hit által lakik az emberi szívben Jézus Krisztus.

 Ef. 3,16-17

adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva

Ha minden emberben benne lakna a Krisztus, akkor értelmetlenné válna a fenti ige, ugyanis minek adjon olyat Isten, ami már megvan? Pál apostol pedig azt kérte, hogy adja meg az Úr az efézusi hívőknek, hogy Krisztus lakjon hit által a szívükben, az által, hogy megerősödnek a belső emberben és meggyökereznek a szeretetben.

Ezek az igék a teljesség igénye nélkül is egyértelművé teszik a címben megfogalmazott állítás tarthatatlanságát.

Az a kijelentés, hogy minden emberben benne lakik a Krisztus, láthatjuk, hogy az Ige alapján hamis állítás.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.