Bevezetés

A KERESZTÉNYSÉG UNALMAS, HAMIS ÉS ELAVULT?

 

 

Először is sokan azt gondolják, hogy a kereszténység unalmas dolog

 • Mire alapozzák ezt?

 • Nyilván az üresen kongó templomokra: ahol öreg nénik üldögélnek

 • A valóban üres és élettelen misékre: ahol sok érthetetlen dolog történik, de az emberek élete nem változik meg, nem kapnak választ a kérdéseikre,

 • Nem kapnak vígasztalást a jelenben az életükre, és reménységet a jövőre nézve

 • Másodszor vannak, akik úgy vélik, hogy a kereszténység hamis, nem igaz.

 • Ez egyszerűen tudatlanságból fakad: a posztmodern ember nagyon távol áll az élő Istentől

Zsolt. 53,2

Ezt mondta a balgatag az ő szívében: Nincs Isten. Megromlottak és útálatos hamisságot cselekedtek, nincs a ki jót cselekedjék.

 • A bolond a szívében, nem az elméjében(!) gondolja azt, hogy nincs Isten!

 • Az ateista is hisz valamiben, ráadásul elég képtelen dolgokban: abban, hogy csak az van, amit lát, nincs lelke, pláne nincs szelleme, nincs menny és pokol, a majomtól illetve egysejtűtől származik, véletlenül jött létre az élet stb.

 • Kizárólag e világ javait és örömeit hajszolja

 • Van, aki tudja, hogy vannak szellemi dolgok és nyit a természetfölöttire: de ha nem Jézus Krisztuson keresztül lép be oda, akkor kiszolgáltatja magát az okkultizmusnak!

 • Okkultizmus: tudatlanul, de a sátánnal lépnek kapcsolatba az emberek különböző praktikákon keresztül: jóslás, mágia, asztrológia, keleti misztika, reinkarnáció, hamis vallások,

 • A legtöbb ember a kereszténységet azonosítja valamelyik történelmi egyházzal, de ez nagyon messze van az igazságtól

 • Statisztikák szerint Magyarország lakosságának 60%-a hívő: most komolyan, ha ez igaz lenne, akkor hogy lehet az, hogy minden rosszban az elsők között vagyunk: öngyilkosság, abortusz, alkoholizmus, kábítószer, válás stb.

 • Sajnos Magyarország lakosságának1-2 %-a hívő bibliai értelemben!

 • A kurzus során olyan kérdésekre keressük a választ, minthogy ki hívő az Ige alapján, és hogyan válhat igazi kereszténnyé valaki?

 • Harmadszor a legtöbben azt gondolják, hogy a kereszténység elavult

 • Vajon milyen hatással lehet egy 2000 évvel a Közel-keleten történt esemény a mai kor emberére itt, Európa szívében?

 • Úgy tűnik sokaknak, hogy az egésznek semmi köze az életükhöz

 • Elvilágiasodott társadalmunkban a legtöbb ember alig tud valamit Jézus Krisztus személyéről illetve a kereszténységről

 • Még a keresztény szó jelentését sem ismerik: azt hiszik, hogy a kereszt szóból származik, holott a krisztusi szóból ered a jelentése

 • PÉLDA: kicsit vicces: egy kórházban magukat hívőknek vallókat megkérdeztek, hogy akarnak-e Úrvacsorát? Válaszok: nem, én anglikán vagyok, nem, én zabpelyhet kértem, nem, én nem vagyok körülmetélve, nem, nem vagyok éhes

 • Tömegek vannak tudatlanságban: a legtöbb ember, még a magukat hívőknek állítókat is beleértve soha, vagy nagyon ritkán olvassa a Bibliát, Isten beszédét, ezért nyilván fogalmuk sincs róla, mi Isten akarata, terve az életükre nézve

Róm. 10,17

A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.

 • Hinni sem tud: mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által

 • A legtöbb ember ’hite’ nem több értelmi elfogadásnál: elfogad az elméjével puszta racionális tényeket Istennel kapcsolatban, de a hit nem az elmében születik meg, hanem az ember szívében

 • Szív: a szellem, a lélek (értelem, érzelem, akarat) és a test metszéspontja, az ember legbensőbb része

Jn. 14,6

Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.

 

 • A kereszténység egyáltalán nem unalmas, hamis és elavult

 • Hanem ellenkezőleg: nagyon is izgalmas, igaz és aktuális!

 • Ha igaz a fenti állítás (márpedig igaz), akkor az életünk legfontosabb kérdése, hogy mi a véleményünk Jézusról!

 • Jézushoz való viszonyulásunk dönti el végső soron az örökkévaló sorsunkat!

 • Ő az Út az Atyához, Ő az Igazság, és Ő az ÉLET!

 • Semmilyen más módon nem lehet üdvösségre jutni, csak Jézus Krisztus által!

 • A kereszténység lényege: nem szabály és törvénygyűjtemény, hanem élő kapcsolat a feltámadott Jézus Krisztussal!

 • Isten azért teremtette az embert, hogy kapcsolatban legyen Vele. Ha ez a kapcsolat nincs meg, akkor az életünkben mindig jelen lesz egyfajta üresség, éhség és hiányérzet

 • PÉLDA: Bernard Levin tárcaíró: „Tizennégyezredszer is: nem vagyok hívő! De őszintén: van még időm halálom előtt megtudni, hogy miért születtem meg?…Erre a kérdésre még nem sikerült válaszolnom, és akárhány évem van is hátrabiztosan kevesebb, mint amennyi már eltelt. Nyilvánvalóan fennáll a veszély, hogy túl hamar fogom itthagyni ezt a világot…de miért is kell megtudnom életem célját? Mert természetesen nem tudom elhinni, hogy csak véletlenül vagyok. Ha meg nem véletlen, akkor kell, hogy értelme legyen.”

 • Lev Tolsztoj író (Háború és béke): fiatalkorában kicsapongóan és erkölcstelenül élt. Örökölt egy birtokot és a könyveivel is jól keresett, híres és sikeres lett., mégsem talált megelégedést. Felesége szeretetteljes asszonyvolt, 13 gyerekkel ajándékozta meg! Saját bevallása szerint ez elvonta őt az élet értelmének keresésétől! Egy kérdés az öngyilkosság szélére sodorta: Van-e az életnek olyan értelme, amit nem semmisít meg a rám váró halál? Honnan jöttem? Hová megyek? Ki vagyok? Mi az élet értelme? Végül rájött, hogy az orosz parasztok keresztény hitük segítségével felelni tudnak ezekre a kérdésekre. Kezdte felismerni, hogy a válasz csak Jézus Krisztusban található meg!

 • Freddy Mercury, Queen: „a világon mindened meglehet, és mégis lehetsz a legmagányosabb a földön…A siker miatt az egész világ bálványozott és milliókat kerestem, de azt az egy dolgot nem kaptam meg, amire mindnyájunknak szükségünk van: egy szeretetteljes, tartós kapcsolatot.”

 

 • Igaza van, hogy mindnyájunknak egy tartós kapcsolatra van szükségünk, de egyetlen emberi kapcsolat sem hoz teljes megelégedettséget, egy sem lehet igazán tartós, mindig marad valami hiány.

 • Én vagyok az Út – mondta Jézus: Ő az egyetlen, aki ilyen örökké tartó kapcsolatba tud hozni minket Istennel.

 • Az élet anélkül, hogy Jézus Krisztus által kapcsolatunk lenne Istennel, olyan, mint a tv antenna nélkül. Némelyek elégedettnek tűnhetnek, mert nem tudják, hogy jobb is lehetne.

 • Ha egyszer megtapasztaljuk a kapcsolatot Istennel, világossá válik az élet célja és értelme, megértjük, hogy miért születtünk.

 • Az emberek néha azt mondják: mindegy, miben hiszel, ameddig őszinte vagy. Lehetséges azonban őszintén tévedni!

 

Péld. 16,25

Van oly út, mely igaz az ember szeme előtt, de vége a halálnak úta.

 

 • Vannak olyan utak, olyan filozófiák, vallások, olyan életmódok, amelyek helyesnek tűnnek az emberek előtt, a végén mégis a pokolba vezetnek!

 • Sokan próbálnak a maguk erejéből üdvözülni: ők a saját jócselekedeteikben bíznak: majd én megbeszélem Istennel

 • „Nincs bűnöm”: a probléma az, hogy Isten nem egy rablógyilkoshoz fog téged mérni, sem a szomszédodhoz, hanem Jézus Krisztushoz, és ő bűntelen volt, és nem vétkezett

 • S. Lewis: „Először vizsgáltam meg magamat komolyan gyakorlati céllal, és megijedtem attól, amit találtam: egy állatkertnyi kéjvágy, egy tébolydát megtölteni képes törekvés, egy óvodányi félelem és egy háremre való dédelgetett gyűlölet. Kiérdemeltem a Légió nevet.”

 • Isten szemében minden ember bűnös! A bűneivel senki sem tud semmit tenni, egyedül Jézus vére moshatja le az ember bűneit, ha hittel elfogadja!

 • Nincs önmegváltás, csak megváltás! Jézus a Megváltó: Ő halt meg a mi bűneinkért és Ő támadott fel azért, hogy megigazuljunk Isten előtt!

 • A megváltás egyetemes: Jézus Krisztus minden emberért meghalt

 • De nem automatikus: minden embernek személyesen kell pozitívan reagálni Isten szeretetére, Jézus keresztáldozatára

 • Vallások: olyan létrák, amelyekkel az emberek fel akarnak érni Istenhez

 • Élő hit: azon alapul, hogy Isten egy kötélhágcsót dobott le a mennyből: nincs más lehetőség a hozzá való feljutáshoz. Ez a kötélhágcsó Jézus Krisztus!

 • „Minden vallás Istent imádja a maga módján”: ez is egy népszerű hazugság: Isten a Bibliában megmutatta, hogyan kell Őt imádni, minden más formula magaválasztotta istentisztelet és bálványimádás!

 • PÉLDA: iszlám, Allah nem a Biblia Istene, hanem egy hamis isten, a sátán egy sötét angyala!

 • „Neked ez nagyon jó, de nekem nem”: ez nem ésszerű hozzáállás. Ha a kereszténység igaz, akkor mindegyikünk számára létkérdés. Ha nem igaz, akkor a keresztények becsapott emberek és nem nagyon jó nekik sem

 • „Nem kell olyan komolyan venni”:ez sem ésszerű megközelítés.

 • S. Lewis (Narnia krónikája): „a kereszténység egy olyan állítás, ami, ha hamis, lényegtelen, ha pedig igaz, végtelen jelentőségű, de semmiképpen sem lehet mérsékelten fontos,”

 • Igaz hát? Bizonyítható? Jézus azt mondta: „Én vagyok az Igazság”. Igazolja valami ezt az állítását? Ezeket a kérdéseket a későbbiekben megvizsgáljuk.

 • A kereszténység tartópillére: Jézus Krisztus feltámadása,ez pedig bőségesen bizonyított tény.

 • Thomas Arnold történelem professzor, Oxfordi Egyetem: „Sok éven át tanulmányoztam régi korok történelmét, vizsgáltam és értékeltem a régi történetírók bizonyítékait, és az emberiség történelmében egy tényről sem tudok, amit egy őszinte érdeklődő számára jobban és átfogóbban alátámasztanának mindenféle bizonyítékok, mint azt a nagy jelet, amit Isten adott nekünk, nevezetesen: Krisztus halálát és feltámadását.”

 • „Én vagyok az Igazság”: többre gondolt tényszerű igazságnál.

 • Igazság szó a Bibliában: nem csak azt jelenti, hogy az értelmünkkel elfogadjuk a kereszténységet, hanem megismerjük Jézus Krisztust, aki az Igazság

 • Jelenti az igazság cselekvését és megtapasztalását is: amikor egy keresztény a hitével kapcsolatban azt mondja: tudom, hogy Jézus az igazság, nemcsak arra gondol, hogy értelmével tudja ezt, hanem arra is, hogy megtapasztalta Jézust, mint igazságot.

 • „Én Vagyok az élet”: Jézusban életet találunk ott, ahol korábban nem volt más, mint bűntudat, szenvedélybetegség, félelem és várakozás a halálra.

 • Igaz, hogy mindnyájan Isten képére teremttettünk, de az eredendő bűn miatt bűnre való hajlammal születünk.

 • Mindnyájunknak szükségünk van a bűnbocsánatra: ezt csak Krisztusban találjuk meg.

 • Margharita Laski humanista : „Tőletek, keresztényektől leginkább a bűnbocsánatot irigylem. Nekem senkim nincs, aki megbocsáthatna!”

 • Jézus, amikor keresztre feszítették, kifizette a büntetést mindazért, amit tettünk. Ezt a témát később részletesen megvizsgáljuk. Ő azért halt meg, hogy eltörölje bűnösségünket, megszabadítson minket a rabságból, a félelemtől, és a haláltól.

 • Jézus helyettünk halt meg: ha te és én lettünk volna az egyetlen ember a földön, Jézus akkor is meghalt volna értünk

 • Jézus nemcsak meghalt, hanem fel is támadott, így legyőzte a halált.

 • Ő örök életet adott nekünk: az örök élet abból fakad, ha Istennel és Jézus Krisztussal kapcsolatban vagyunk. Jézus soha nem ígért könnyű életet, de az élet teljességét igen.

 • Ez az újfajta élet most kezdődik el, és az örökkévalóságban folytatódik.

 • Nem a halálos ágyadon derül ki, hogy hová kerülsz, hol töltöd az örökkévalóságot: Istennel a mennyben vagy az ördöggel a pokolban, ez most dől el!

Jn. 5,24

Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.

 

 • Aki szívből hisz,: annak már most örök élete van, és átment (múlt idő!) a halálból az életbe!

 • Nemcsak itt a földön élvezhetjük az élet teljességét, hanem majd az örökkévalóságban is.

 • A kereszténység nem unalmas: inkább arról szól, hogyan élhetünk maradéktalan életet.

 • Nem is hazugság: hanem maga az igazság.

 • Nem is idejétmúlt: képes átalakítani az egész életünket

 • Paul Tillich teológus, filozófus: „az emberi életet mindig áthatja három félelem: félelem az értelmetlenségtől, a haláltól és a bűntudattól. Jézus Krisztus mind a három félelemnek elveszi az élét. Ő mindnyájunk számára életbevágóan fontos, mert Ő „az Út, az Igazság és az Élet.”

 (Nicky Gumbel nyomán) Kovács Péter