Az imádkozás alapjai

 

            Bevezetés

 

 • Az átlagemberek általában kétféle imát ismernek:

 • Egyfelől a Miatyánkot ismételgetik vagy egy alvás előtti imát, rosszabb esetben az Üdvözlégy Máriát

 • Másfelől amikor baj van, akkor mindenki megtanul hirtelen imádkozni: Istenem csak most az egyszer segíts!

 

Mi az imádság?

 

 • Életünk legfontosabb tevékenysége, olyan az imádság a szellemünknek, mint a testünknek a lélegzetvétel.

 • Istennel az imán keresztül tudunk kapcsolatba kerülni, és ez által fejleszthetjük a kapcsolatot.

 

Mt 6,6-7

Te amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót, s imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz! S mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak!

 

 • Az ima elsősorban kapcsolattartás, nem pedig szertartás, nem gondolkodás nélkül, gépiesen elmondott szóáradat.

 • Pogány szokás, ha valaki ugyanazt ismételgeti újra és újra: száz Miatyánk, ötven Üdvözlégy Mária, imalánc, imamalom, a buddhisták, krisnások is alkalmazzák

 • Az ima beszélgetés a mennyei Atyánkkal, függőleges irányú, nem vízszintes, nem más emberekhez vagy önmagunkhoz beszélünk, hanem Istennek. Isten megjutalmazza az imákat

 • Kapcsolat: a Szentháromság mindhárom személye részt vesz benne

 

 1. Az Atyához imádkozunk

 

Mt 6,9

Ti így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved,

 

 • Isten személy, szellemi lény, örökkévaló, láthatatlan, halhatatlan és mindenható.

 • Teljes szeretettel és igazsággal: egyik tulajdonságát sem hangsúlyozhatjuk túl a másik rovására

 • Modern kegyelem tanítások csak a kegyelmet hangsúlyozzák, mintha az igazság nem számítana, így az egyensúly felborul, és szükségszerűen tévtanokat eredményez! Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtette

 • Nagy kiváltság, hogy beléphetünk a jelenlétébe, mivel Jézus halálával kettéhasadt a kárpit, ami Isten jelenlétét, a shekinát, a szentek szentjébe korlátozta.

 

Róm. 8,15

Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!”

 

 • Fiaivá fogadott minket Isten Krisztusban, az Ő szeretett gyermekei vagyunk. A Szent Szellem a fiúság Szelleme, általa kiáltjuk, hogy Abba, Apuci! Isten egy bensőséges szeretetkapcsolatra hív bennünket!

 • Isten Mennyei Atya: mennyei erővel rendelkezik! Galaxisunkban 100 millió a mi Napunkhoz hasonló csillag van, a miénken kívül még 100 millió galaxisról tudunk, és ezeket mind Isten teremtette és tartja fenn a hatalma szavával!

 • Fontos! Az ima ereje majdnem kizárólag attól függ, mennyire fogjuk fel, hogy kivel beszélünk!

 • Amikor imádkozunk, olyan Istenhez szólunk, aki mindenek fölött áll, de ugyanakkor bennünk él. Sokkal hatalmasabb és erősebb, mint az univerzum, amit teremtett, mégis itt van velünk, amikor imádkozunk

 

 1. A Fiú által imádkozunk

 

Ef. 2,18

Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.

 

 • Jézus Krisztus által van szabad utunk az Atyához, menetelünk az Ő jelenlétébe. Bizalommal járulhatunk a kegyelem királyi trónjához alkalmas időben való segítségül.

 

Jn. 15,16

Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.

 

 • Jézus nevében kérhetünk bármit az Atyától: önmagunkban nincs jogunk Istenhez járulni, de Jézus által, az ő nevében megtehetjük ezt. A sorompót, ami Isten és ember között állt, Jézus távolította el a kereszthalálával, Ő a mi Főpapunk

 • Egy csekk értéke nem csak a ráírt összegtől függ, hanem az aláírójától is. Ha te kiállítanál egy csekket 10 millió dollárról, az semmit nem érne, hiszen nincs mögötte fedezet, de ha Bill Gates írná alá, aki az egyik leggazdagabb ember a földön, akkor már annyit érne. Ha saját nevünkben megyünk Istenhez, semmit nem kapunk, de Jézus Krisztusnak korlátlan hitele van a mennyben, és nekünk ajándékozta azt a kiváltságot, hogy használhatjuk a nevét!

 

 1. A Szent Szellem által imádkozunk

 

Róm. 8,26-27

Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért.

 

 • Nekünk nehéz imádkozni, de Isten nem hagyott minket magunkra, nekünk adta a Szellemét, Aki bennünk él, és segít nekünk az imádkozásban

 • A Szent Szellem által imádkozunk, Ő inspirálja az imáinkat, akár értelemmel, akár nyelveken imádkozunk

 

Miért imádkozzunk?

 

 1. Kapcsolatépítés

 

 • Kommunikáció, beszélgetés nélkül nem lehet egy kapcsolatot fenntartani. A kapcsolatunk Istennel természetesen nem merül ki a kéréseink felsorolásával

 • Az imának más fajtái is vannak: hálaadás, dicsőítés, imádás, közbenjárás, bűnbánat, az Úr szavára figyelés.

 • Kérés, keresés, zörgetés.

 

 1. Jézus példát adott

 

Mk 1,35

Hajnal tájban, amikor még sötét volt, Jézus elindult, és kiment egy elhagyatott helyre imádkozni.

 

 • Jézus rendszeresen imádkozott: hajnalban, még sötétben elment egy csendes helyre, ahol egyedül lehetett és imádkozott

 • Jézus folyamatosan kapcsolatban állt az Atyjával

 

Lk 6,12

Ezekben a napokban történt, hogy kiment a hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte.

 

 • Egész éjszakát is átimádkozott Jézus, de ez nem teher vagy nyűg, vagy fárasztó kötelesség volt a számára, hanem felfrissülés és öröm!

 • Isten jelenlétében volt, imádásban töltötte el az időt. Nagy döntések előtt Jézus mindig imádkozott, mielőtt kiválasztotta a tanítványait, vagy a Gecsemáné-kertben

 

 1. Isten parancsa

 

1Tessz 5,17

Imádkozzatok szüntelenül.

 

 • Felszólító mód, azaz parancs. Isten Igéje megparancsolja a hívőknek, hogy szüntelenül imádkozzanak

 • Az autóbuszon is lehet imádkozni, a szívedben beszélgethetsz Istennel, az Ő jelenlétében lehetsz egész nap

 

Mt. 6,7

„Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg.

 

 • Amikor imádkoztok: nem azt mondja, hogy ha imádkozol, azaz Jézus feltételezte, hogy a tanítványai imádkozni fognak

 

 1. Jutalma van

 

Mt 6,6

Te amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót, s imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz! S mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.

 

 • Az Ige megígéri, hogy ha imádkozunk, akkor Isten meg fog jutalmazni minket.

 • Mi ez a jutalom?

 • Elsősorban az, hogy mi magunk megváltozunk. betölt bennünket Isten jelenléte, ereje, öröme és békessége, a fiúi identitásunk megerősödik, világossággal tölti be a szívünket, felfrissíti lelkünket, eloltja szomjunkat, hit gyullad a szívünkben.

 • Másodsorban pedig meghallgatja az imádságunkat, vagyis kézzelfogható eredményei lesznek az imának.

 

 1. Megváltoznak helyzetek

 

 • Isten Mindenható: Őneki az egész örökkévalóság a rendelkezésére áll ahhoz, hogy megválaszolja az imáinkat

 • Például: hogy megválaszolja egy autóvezető másodperc töredéke alatt, egy baleset előtti utolsó pillanatban elmondott imáját

 

Mindig felel Isten az imára?

 

Mt 7,7-8

Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek! Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak.

 

 • Isten megígérte, hogy ha kérünk Tőle, akkor megadja, minden keresztény tapasztalta már, hogy Isten meghallgatta őt. Természetesen a szkeptikusokat ez nem győzi meg, szerintük az ilyen esetek véletlenül történnek

 • Az ígéretek mindenre vonatkoznak. Komoly okai vannak annak, ha nem kapjuk meg a kért dolgokat

 

A nem meghallgatott imák okai

 

 1. Nem tért meg az ember

 

Ján. 9,31

Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket; hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg.

 

 • Nincsen ígéret arra, hogy Isten meghallgatna bűnös, istentelen embereket

 • Természetesen nagy irgalmában még ilyen ember imáját is figyelembe veheti, de ezt nem ígérte meg.

 

 1. Meg nem bánt bűn

 

Ésa. 59,1-2

Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna; Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orczáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott.

 

 • A nem rendezett bűnök ott tornyosulnak Isten és a hívő között, ezek képeznek akadályt az ima meghallgatása előtt!

 

 1. Engedetlenség

 

1 Ján. 3,21-22

Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez; És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekeszszük, a mik kedvesek előtte.

 

 • Ha megtartjuk a parancsolatait, azaz engedelmeskedünk Istennek, akkor van ígéret arra, hogy meghallgatja az imádságainkat. Ellenkező esetben a szívünk vádolni fog, és nem tudunk bizalommal kérni Istentől

 

 1. Helytelen indítékok

 

Jak 4,2-3

Kívántok valamit, és nincs meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudjátok elérni. Harcoltok és háborúskodtok, de nem a tiétek, mert nem kéritek. Kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal kéritek, azért, hogy bűnös vágyaitokban elpazaroljátok.

 

 • A rossz szándék, rossz motiváció megakadályozza az imák meghallgatását. Önző indíték: bűnös vágyaikban elpazarolnák a megnyert dolgot.

 • Példa: John Ward, XVIII. Századi kereskedő imája: „Ó, Uram, tudod, hogy 9 telkem van Londonban, és hogy nem régiben vettem egy másikat szabad tulajdonként Essex megyében, kérlek, őrizd meg Essex és Middlesex megyéket a tűztől és a földrengéstől, és mivel van egy jelzálogom Herdfordshire-ben, kérlek, hogy hasonlóképpen tartsd irgalmas tekintetedet azon a megyén, a többi megyével pedig tegyél amit akarsz!… Adj sikeres hazatérést a Hableány nevű hajónak, mert én kötöttem rá biztosítást! Te azt mondtad, hogy megrövidíted a gonoszok napjait. Bízom benne, hogy betartod az ígéretedet, mert megvettem egy telek utódlási jogát, amit akkor kapok meg, amikor majd meghal Sir J.L., az a pazarló fiatalember.”

 

 1. Nem az Ő akarata szerint kérünk

 

1Jn 5,14

Az a bizalom, amellyel iránta vagyunk, azt jelenti, hogy bármit kérünk is akarata szerint, meghallgatja.

 

 • Az Isten akarata szerinti imát hallgatja meg az Úr. A saját akaratunkat nem tudjuk keresztülverni Rajta!

 

 1. Nem válna javunkra

 

Mát. 7,11

Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek tőle?!

 

 • Isten jó dolgokat ad a gyermekeinek: minden jó ajándék a mennyből száll alá Istentől. Szeret minket, és tudja, hogy mi a legjobb a számunkra.

 • Példa: egy földi apa sem fog az ötéves gyerekének bicskát adni a játékhoz. Isten is nemmel felel, ha azok a dolgok, amelyeket kérünk, vagy önmagukban rosszak, vagy nekünk, illetve másoknak közvetlen, vagy közvetett módon, azonnal vagy végső soron nem előnyösek.

 • Ruth Graham: „Isten nem mindig válaszolt az imáimra. Ha megtette volna, akkor nem a megfelelő emberhez mentem volna feleségül többször is”

 • Néha nem tudjuk meg ebben az életben, miért nem válaszolja meg Isten az imánkat. Például előfordul, hogy hittel imádkozunk egy beteg rokonunkért, mégis meghal. Ilyenkor választhatunk: dönthetünk úgy, hogy nem hiszünk tovább

 • Vagy mondhatjuk ezt: tovább hiszek annak ellenére, hogy nem értem. Bízni fogok benned Uram, noha ebben az életben valószínűleg soha sem tudom meg, mi történt. Lehetnek esetek, amikor meg kell várnunk, hogy szemtől szembe találkozzunk Istennel, mert csak akkor fogjuk megérteni, hogy mit akart, és miért nem kaptuk meg az imáinkra a választ.

 

 1. A hit hiánya

 

Mt. 13,58

Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt.

 

 • A hitetlenség egyértelműen megakadályozhatja azt, hogy átvegyük Isten válaszát.

 • Még Jézus sem tett sok csodát a saját hazájában, mert nem hittek Benne.

 

 1. Az egység hiánya

 

Mt 18,19

Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól.

 

 • Ha két hívő egységben, egyetértésben imádkozik valamiért, azt biztosan megadja Isten! Különösen igaz ez a házasságban!

 • Viszont ha nincs egység, hanem széthúzás, versengés, civódás jellemzi a kapcsolatokat, akkor nem lesz imameghallgatás!

 

Figyelem!

A Sátán nevet a szavainkon,

kigúnyolja küszködésünket,

de reszket, amikor imádkozunk.

 

 

 Kovács Péter