A ma emberét semmi nem zavarja jobban, semmi nem okoz neki nagyobb kínlódást, mint amikor várni kell valamire. Ha egy percet várni kell a dugóban, ha negyedórát sorba kell állni a boltban, már kiakad. Mindent azonnal akar, amit csak a szeme-szája megkíván, nem tud várni semmire sem.

Igazi hit viszont nincsen várakozás nélkül, a várakozás nehéz éveiben válik teljessé a hit, és így tudja a hívő birtokba venni az örökségét. Isten nagy dolgaira, ígéreteire néha nem fél órát kell várni, hanem akár hosszú éveket, sőt olyan is előfordul, hogy évtizedeket!

Mindenkinek van olyan vágyakozása, legális kívánsága az Úrtól, ami még nem teljesedett be, amit még nem kapott meg, de vár rá, néha könnyebben, néha nehezebben, de nem adja fel. Ez szólhat társról, gyerekről, otthonról, anyagi dolgokról, elhívásról, szolgálatról, stb.

Várakozás közben sokszor az ellenkezőjét látjuk, mint amit Isten megígért, ezért olyan nagyon nehéz várakozni az Úrra. De a hívő megtanulja, hogy nem a láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra, ez a hit! Meg kell tanulni az érzékszerveink helyett a hitre támaszkodni, meg kell tanulni várni az Úrra!

Minél hosszabb a várakozás ideje, annál nagyobb a feszültség, annál nagyobb szenvedést és gyötrelmet okoz az emberben.

 

Zsid. 10,36-39

Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és a ki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig hitből él. És a ki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.

 

Az ígéret elnyerése békességes tűrés által lesz meg! Ez nem passzivitást jelent, hanem közben Isten akaratának aktív megcselekedése történik.

Nem késik el az Úr, még egy kevés idő és eljön! Ezért ne dobjátok el a bizodalmatokat, hiteteket, mert ennek nagy jutalma van! Ha belefárad az ember a hit harcába, akkor hajlamos az adott területen eldobni a bizalmát, elengedni azt a dolgot, amit Isten megígért, és így elveszti a beteljesedés reménységét.

Az igaz ember hitből él! Nem fordul vissza, nem hátrál meg, hanem kitart a végsőkig a láthatók ellenére is, és így elveszi az örökségét! A meghátrálás emberei a hitetlenség emberei, Isten nem gyönyörködik bennük, és el fognak veszni!

A hit a várakozás gyötrelmei alatt nyilvánul meg leginkább, amikor nagy szakadék van a látható dolgok alakulása, és Isten ígéreteinek beteljesülése között!

Ez nagy feszültséggel jár, amit csak hit által tudunk kezelni, amin csak hit által tudunk áthaladni, amit csak hit által vagyunk képesek legyőzni.

4Móz 23:19

Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenné? Ígér-e valamit, hogy azt ne teljesítené?

Biztosan beteljesedik az Úr ígérete és célhoz ér, hiszen nem ember az Isten, hogy hazudjon, nem ember fia, hogy becsapjon! Amit mond, azt megteszi, amit ígér, azt beteljesíti!

Zsolt. 33,20

Lelkünk az URat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk.

 

Gyakran hosszú ideig, kitartással kell várnunk arra, hogy az Isten által megígért dolgok megvalósuljanak. Az Ige is sokszor parancsolja a hívőnek, hogy várja az Urat!

Mert Ő a mi segítségünk és pajzsunk, védelmünk.

Emberi segítség hiábavaló, olyan, mint Egyiptom segítsége, olyan, mint a törött nád, aki rátámaszkodik, annak átszúrja a kezét. Ezért nem emberekben kell bízni, nem tőlük kell várni a segítséget, hanem az Úrban kell bízni, és Tőle kell várni a szabadítást!

A várakozás terhe és igája a hívők láthatatlan szenvedése, sokszor nagyon nehéz és fájdalmas, sok szomorúsággal, valódi lelki szenvedéssel, gyötrődéssel járhat, de nagy haszna, jutalma van!

Isten a szíve szerint nem tenne ilyet a gyermekeivel, de meg kell engednie mégis a várakozás terhét, hogy ez által el tudja elvégezni az emberben azokat a jellembeli változásokat, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy az ember kompatibilis legyen a mennyel! Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret!

Zsid 10:35

Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van.

 

Ne dobjátok el tehát a bizodalmatokat abban, hogy Isten beteljesíti az ígéretét, ne engedd el az ígéretet, ne hátrálj meg ebben, ne alkudj meg ebben, mert a kitartó hitnek nagy jutalma van.

Ez a jutalom a megadatott kívánság, ami életnek fája a hívő számára!

A te kipróbált hited, ami becsesebb a tűzben megpróbált aranynál, és amely képes várakozni hosszú időn keresztül is, adja meg neked a megadatott kívánság jutalmát, és legyen ez valódi élet fája számodra!

 

3 válasz

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.