Azt nem lehet tudni, hogy van-e Isten, onnan még nem jött vissza senki…– sokan vélekednek eképpen kicsiny hazánkban. Valóban így van ez?

Éppen egy egyszerű karórát tartok a kezemben, ami úgy keletkezett, hogy egyszer csak az atomok maguktól összeálltak és létrejött ez az óra… Te el tudod ezt hinni!? Valószínűleg bolondnak tartanád azt, aki ezt mondaná. A Biblia is bolondnak nevezi azt, aki azt mondja a szívében: nincs Isten, nincs teremtője a világnak.

Hiszen, ha egy egyszerű óra nem jön létre magától, hogy képzelhetnénk hogy az egész Univerzum, a Föld, vagy a tökéletes emberi szervezet, egy szem csak úgy magától létrejön és tökéletesedik. A tapasztalat azt mutatja, hogy ha valamit magára hagyunk, az nem tökéletesedni fog, hanem éppenséggel lassan szétesik. Gondoljunk csak egy házra, amit évtizedekig magára hagynak,…50 év múlva lehet, hogy már csak egy  romot találnánk a helyén.

Mások így gondolkodnak: – Isten olyan távoli, nem foglalkozik a világgal, az emberekkel, pláne nem érdekli az én sorsom. Hogyan figyelhetne a világon élő több milliárd emberre?

Hát, úgy, hogy Isten Mindenható, mindenütt jelenvaló, láthatatlan személy, aki minden egyes embert ismer és szeret. Téged is! Még akkor is, ha te nem hittél Benne, vagy nem foglalkoztál Vele eddig.

Nincs messze tőlünk Isten. Nem rövidült meg az Ő karja, hogy ne segíthetne rajtunk és nem süketült meg, hogy ne hallaná az imákat. A bűnök választják el az embereket Tőle, és a vétkek állnak falként Isten és ember közé. Hagyja el a bűnös ember az ő útját és térjen Istenhez, Ő megbocsát és könyörül rajta!

Nincsen messze tőlünk, hiszen Őbenne mozgunk és élünk, és Őérte, őáltala és Őbenne lett teremtve minden és mindenki, aki csak él és mozog. Közel van Isten az őt keresőkhöz, azokhoz, akik segítségül hívják Őt. Közel van Ő a megtört szívekhez és a megsebzett lelkekhez. Közel van azokhoz, akik reménytelenségben, kilátástalanságban vergődnek, és közel van a csüggedt, keserű, depressziós emberekhez is.

De közel van azokhoz is, akik úgy érzik, mindenük megvan és semmire sincs szükségük. Ha te ilyen ember vagy, tudd meg, hogy óriási szükséged van Istenre és az Ő kegyelmére, meg nem érdemelt szeretetére. Mert tudd meg: semmit nem hoztál a világra és semmit nem vihetsz el innen. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de a lelkében kárt vall?

Közel van hozzád a beszéd, a hit beszéde: a te szívedben és a szádban! Mert ha a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból és a száddal vallást teszel erről, akkor megmenekülsz, örök életet nyersz. Mert mindenki üdvözül, aki segítségül hívja az Úr Nevét!

Nem kell felmenni a mennybe, hogy megtaláljuk Őt, nem kell lemenni a mélységbe, hogy megleljük. Isten itt van most is és arra vár, hogy behívd Őt az életedbe. Ő a te szívedben és a testedben akar lakni, ennél közelebb már nem jöhet hozzád. Minden ember az Ő teremtménye, de nem mindenki az Ő gyermeke! Hogyan lehetsz az Ő gyermeke?

Hívd be Őt az életedbe, add át neki a szívedet! Akik befogadták Őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten Fiaivá váljanak! Ő a lehető legközelebb akar jönni hozzád, mert szeret téged!

Ne késlekedj, Isten vár téged!

Ha vissza akarsz találni Istenhez, mondd el ezt az egyszerű imát. Mondd el őszintén és hidd, hogy Ő meghallgat téged!

Uram, Jézus Krisztus!

Bocsánatot kérek tőled mindazokért a dolgokért, amiket rosszul tettem az életemben ( szánj rá időt, hogy konkrétan bocsánatot kérj mindenért, ami terheli a lelkiismereted). Kérlek bocsásd meg ezeket a bűnöket! Most elfordulok mindentől, amiről tudom, hogy rossz.

Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten, hogy bocsánatot nyerhessek és megszabadulhassak!

Köszönöm, hogy felkínálod nekem a bűnbocsánatot és a Szentlélek ajándékát. Most elfogadom ezt az ajándékot.

Kérlek Szentlelked által jöjj az életembe és maradj velem örökké!

Köszönöm, Úr Jézus! Ámen.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.