Ján 8:12
Ismét szóla azért hozzájuk Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem
járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.

Jézus egyik legismertebb kijelentése önmagáról az, hogy Ő a világ világossága!
Mit jelent ez?

Ján 1:4-12
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága; És a világosság a sötétségben fénylik,
de a sötétség nem fogadta be azt. Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Ez jött
tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Nem ő
vala a világosság, hanem [jött], hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött
volt [már] a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt és a világ általa lett, de a
világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt. Valakik pedig befogadák
őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek;

Jézus az élet, és az élet az emberek világossága, ami fénylik a sötétségben, de a sötétség nem
fogadta be a fényt! Az egész világ a sötétségben vesztegel, az emberek a sötétségben élnek, és a
legtöbben nem akarnak kijönni a világosságra, hogy napvilágra ne jöjjenek a sötét cselekedeteik.
A megtérés pedig éppen az, hogy az ember lemond a szégyen takargatásáról, és kijön a fényre,
bűnbánatot tart, napvilágra hozza a gonosz tetteit, és megvallja a bűneit!
Jézus az igazi világosság, Ő világosítja meg az embert, de a világ nem ismerte meg Őt, mint a
világosságot, mint Isten Fiát, hanem elutasította és keresztre feszítette! De azoknak, akik
befogadták Őt, a világosságot a szívükbe, hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek, akik hisznek
az Ő nevében, és akik nem test és vér indulatából, hanem Istentől születtek! Őket világosság fiainak
nevezi az Ige!

Ef 5:8-10
Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok.
(Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van),
Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak.

A hitetlen embert sötétségnek, a hívő embert világosságnak nevezi az Ige! Azért, mert Jézus
Krisztus befogadása által, maga a Világosság költözik a hívők szívébe, Isten elveszi a kőszívet, és
ad helyette hús szívet, és a világosság elűzi a sötétséget!
A világosság fiainak az elhívásukhoz méltóan kell élniük, mert a világosság gyümölcse minden
jóságban, igazságban és valóságban van.

Ján 9:5-7
Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondván, a földre köpe, és az ő nyálából
sárt csinála, és rákené a sarat a vak szemeire, És monda neki: Menj el, mosakodjál meg a Siloám
tavában (ami azt jelenti: Küldött). Elméne azért és megmosakodék, és megjöve látva.

Jézus azért jött, hogy a vakok lássanak, Ő nem egyszer demonstrálta ezt akkor, amikor
meggyógyította a testileg vak embereket. De még ennél is nagyobb jelentőséggel bír az, hogy a
szellemileg vak embereknek adja meg a látását! Isten nélkül minden ember tévelyeg és a
sötétségben, homályban jár, de amikor megtérnek az Úrhoz, lehull a vakságot okozó lepel, és
látnak! Meglátják azt, hogy kicsoda Isten, meglátják a saját bűnös mivoltukat, meglátják Isten
kegyelmét és szeretetét, hogy Ő az egyszülött Fiát adta értük, hogy ha hisznek Őbenne, el ne
vesszenek, hanem örök életük legyen!

2Kor 4:6
Mert az Isten, aki szólt: sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben
az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett.

Isten akarata az, hogy a sötétségből mindig és mindenütt világosság ragyogjon fel! Ő gyújtott
világosságot a mi szívünkben is, hogy megismerjük Őt, az Ő feltámadásának erejét, és a
szenvedéseiben való részesülésünket, és megismerjük azokat, amiket Isten készített el a számunkra.
Ő világosságot hozott az életünkbe, hogy többé már ne járjunk a sötétségben, azokban a bűnökben,
amikben régen jártunk, hanem legyünk szentek és feddhetetlenek Őelőtte. Ő megvilágosította a
szívünket, hogy tudhassuk, hogy mi az Ő jó, kedves és tökéletes akarata az életünkre nézve, és
járjunk azokban, az előre elkészített jó cselekedetekben!

Ján 8:12
Én vagyok a világ világossága

Jézus Krisztus tehát a világ Világossága. Nem egy világosság a sok közül, nem egy fényforrás a sok

közül, nem egy csillag a sok közül, hanem A Világosság! Ez kizárólagosságot jelent, vagyis Ő a
Világosság, minden fény és világosság forrása! Őáltala, Őérte és Őbenne teremtetett minden, akár
királyi székek, akár uraságok, akár hatalmasságok vagy erők, minden Őbenne áll fenn, és Ő nélküle
semmi sem teremtetett! Ez is az Ő isteni mivoltát és istenségét igazolja!

17 válasz

 1. Im excited to discover this web site. I need to to thank you for ones time for this wonderful read!! I definitely savored every bit of it and I have you bookmarked to look at new information in your web site.

 2. I don’t need to tell you how important it is to optimize every step in your SEO pipeline. But unfortunately, it’s nearly impossible to cut out time or money when it comes to getting good content. At least that’s what I thought until I came across Article Forge… Built by a team of AI researchers from MIT, Carnegie Mellon, Harvard, Article Forge is an artificial intelligence (AI) powered content writer that uses deep learning models to write entire articles about any topic in less than 60 seconds. Their team trained AI models on millions of articles to teach Article Forge how to draw connections between topics so that each article it writes is relevant, interesting and useful. All their hard work means you just enter a few keywords and Article Forge will write a complete article from scratch making sure every thought flows naturally into the next, resulting in readable, high quality, and unique content. Put simply, this is a secret weapon for anyone who needs content. I get how impossible that sounds so you need to see how Article Forge writes a complete article in less than 60 seconds! order here.

 3. I was extremely pleased to discover this page. I want to to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely appreciated every part of it and I have you bookmarked to look at new information on your web site.

 4. WHOAH – Send unlimited messages in Facebook?

  This is huge…

  Brand new cloud app lets anyone – yes even complete newbies –
  send unlimited Facebook messages directly to anyone’s phones!

  Watch it here now ==> https://bit.ly/3N1MKXN

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.