A természetes emberi hit

Először nézzük meg a természetes emberi hitet. Ezzel a hittel minden ember rendelkezik, akár hívő, akár nem. Ez a hit átszövi az egész társadalmat, a kapcsolatokat, e nélkül a természetes hit nélkül nemigen lehetne boldogulni az életben. Például este amikor lefekszel, nincs szemernyi kétséged sem afelől, hogy másnap reggel újra feljön a nap, elmúlik az éjszaka és nappal lesz, és mehetsz dolgozni, intézheted az ügyeidet.

 

Mt 16,2-3

Ezt válaszolta nekik: „Este azt mondjátok, jó idő lesz, mert vöröslik az ég. Hajnalban meg: Ma zivatar lesz, mert az ég felhős és vörös. Az ég színéből tudtok következtetni, az idők jeleit meg nem tudjátok felismerni?

 

Ezt az emberi hitet láthatjuk a fenti igében is: ha este vörös volt az ég, akkor biztosak voltak benne Jézus kortársai, hogy jó idő lesz. Ha hajnalban felhős volt az ég, akkor úgy hitték, hogy zivatar fog következni.

Az emberi hit szavajárása: azt hiszem, esni fog, azt hiszem, meleg nyarunk lesz, azt hiszem…

 

Hasonló volt Tamás ’hite’ is, pusztán emberi hit, ami így szól: hiszem, ha látom! De ez butaság, hiszen amit látsz, abban már nem kell hinni!

Vegyünk néhány gyakorlati példát. Elmégy egy hatósághoz ügyet intézni, és megmondják, hogy milyen papírok kellenek, akkor beszerzed azokat, mert megbízom az ügyintézőben, hogy igazat mond, és tényleg azok a papírokra van szükség.

Vagy jegyet veszel Győrbe, megnézed, hogy melyik vágányról indul, felülsz a vonatra, és hiszed, hogy tényleg Győrbe megy, és nem Szombathelyre. Nem nézegetsz állandón kifelé, hogy megnézd, jó irányba megy-e a vonat, akár el is aludhatsz közben. Miért? Mert hiszel a MÁV alkalmazottainak, hogy igazat mondanak.

Dolgozol egész hónapban, és hiszed, hogy a hó végén a főnök át fogja utalni a számládra a béredet. Ha nem hinnéd, akkor nem dolgoznál abban a hónapban. Miért bízol benne? Mert megígérte, hogy így lesz.

 

Isten soha nem hazudik!

 

4Móz. 23,19

Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit meg ne tenne, ígér-e olyat, amit nem teljesít?

 

A példák tanulsága az, hogy az emberi társadalom azon a természetes hiten alapul, hogy amit más emberek állítanak, vagy mondanak,  az hitelt érdemlő, és az biztos, hogy úgy van! Tehát abban minden további nélkül megbíznak az emberek, amit egymásnak mondanak, de amit Isten mond az Igéjében, abban már nem tudnak ugyanilyen szilárdsággal hinni! Hogyan lehet ez?

Pedig az Ige szerint az emberek hazudnak, ezt gyakran mi is tapasztaljuk, sőt tegye fel az a kezét, aki még soha nem hazudott! Isten viszont nem ember, hogy hazudjon, csak az igazat tudja mondani!

 

Péld. 8,8

Számnak minden szava igaz, nincs bennük csalárdság vagy hamisság.

 

Isten bizonyságot tesz a beszéde mellett, hogy minden szava igaz, nincsen bennük semmilyen csalárdság, hamisság, kétszínűség, csalfaság, sötétség. A teljes Írás Istentől ihletett, ezért lehetetlen, hogy hazugság legyen benne, minden szava igaz! Isten nem tud hazudni, Ő teljes igazsággal.

Amit Isten mond, az úgy van, az igaz. A hit tulajdonképpen azt jelenti, hogy szaván fogom Istent, elhiszem, hogy Ő hitelre méltó, és amit mond, az igaz, biztos, hogy úgy van, ahogy mondja!

Ha az emberek hisznek egymásnak, pedig hazugok, mennyivel inkább kellene hinnünk Istennek, Aki soha nem hazudik, hanem mindig az igazat mondja!

 

Általános hit – értelmi elfogadás

 

John Wesley szerint: „Az ördög adott az Egyháznak egy pótszert, amely úgy néz ki, úgy hangzik, mintha hit lenne, de valójában nem az. Az emberek pedig nem tudnak különbséget tenni a kettő között.”

Az értelmi elfogadás azt jelenti, hogy az ember érti, hogy amit Isten Igéje mond, az igaz, de csak az elméjével, az értelmével fogadja azt el. Így azonban nem lehet elérni a szükséges eredményt, akár gyógyulásról, akár üdvözülésről, akár egyéb dologról van szó.

A bibliai hit a szívben jön létre, nem az elmében, és szellemi eredetű, nem lelki, pszichikai, vagy értelmi!

Az értelmi elfogadás gondolkodás menete a következő: „tudom, hogy Isten Igéje igaz, ismerem az Ő ígéreteit az üdvözülésről és a gyógyulásról, de valamilyen okból nem kapom meg. Nem is értem, miért.” Az ilyen ember nem tudja a szívében, hitben megragadni az ígéreteket, hanem csak az elméjével, és az értelmével. Nem tudja magára vonatkoztatni az igét.

 

Péld 3,5

Szíved minden bizalmát Istenbe vesd, saját értelmedre ne igen hagyatkozz.

 

Pedig az Ige egyértelműen felszólít bennünket arra, hogy ne a saját értelmünkkel, elménkkel próbáljunk meg hinni, hiszen ez lehetetlen, a hitnek nem az értelem a szerve, a székhelye, hanem a szív! A szívünkkel hiszünk, a szívünkkel bízunk Istenben. A szív a bizalom és a hit székhelye, az ember legbenső lénye, a szellem, a lélek és a test középpontja, metszéspontja.

 

Jak. 2,19

Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek.

 

Hiszed, hogy egy az Isten, és ezt jól teszed, mert igaz. Isten egylényegű, de három személyben nyilatkoztatta ki magát: Atya, Fiú, és Szent Szellem. De ha ezt csak az elméddel, értelmeddel ragadtad meg, az szó szerint kevés az üdvösséghez!

Erre a szintre a démonok is eljutottak már, tudják, hogy Isten létezik, de képtelenek hinni, bízni Őbenne, hiszen fellázadtak ellene. Így viszont nem marad más nekik, mint a tüzes tótól való rettegés!

 

A hit halott cselekedetek nélkül

 

Jak. 2,20. 26

Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt? Mert a miképen holt a test lélek nélkül, akképen holt a hit is cselekedetek nélkül.

 

Az értelmi elfogadás ismérve az, hogy nem nyilvánul meg a gyakorlatban, azaz cselekedetekben, életmódban, szentségben, beszédben, hanem pusztán elméletben, azaz az ember értelmileg igaznak tart állításokat, de nem éli meg és nem ülteti át a gyakorlatba azokat az igazságokat.

Az ilyen hit halott hit, pusztán értelmi elfogadás, hiábavaló dolog, nem indítja hitbeli cselekvésre az embert. Amiképpen a test halott szellem nélkül, ugyanígy a hit is halott cselekedetek nélkül. Akinek pusztán értelmi elfogadása van Istenről, az szellemileg halott! Isten viszont nem a halottaknak, hanem az élőknek Istene!

 

Tit. 1,16

Azt vallják, hogy ismerik az Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak és engedetlenek, és minden jó cselekedetre teljesen alkalmatlanok.

 

Némelyek azt vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert nincsenek hitbeli cselekedeteik, csak holt cselekedeteik, bűnös tetteik vannak, amikkel megtagadják Istent. Csak az értelmükkel próbálják megragadni az Urat, ezért nincsen valódi szellemi ismeretük, kijelentésük Istenről, nem ismerik valójában Őt.

A kegyesség látszatát megtartják, de annak erejét tagadják, nincs erő az életükben, mert pusztán elméjükkel, gondolkodásukkal, értelmükkel ’hisznek’. A vallásos emberek többsége ezen a szinten áll.

 

A bibliai hit

 

A bibliai hit valóságot ad a reménylett dolgoknak, meggyőződés, bizonyosság, bizonyíték. Egy meghatalmazó okirat, hogy az a dolog, amelyben végsőkig bíztál, végül is a tiéd. Hatalmas különbség van a között a hit között, amelyet a szívünkkel hiszünk, és a között, amelyet az elménkkel ’hiszünk’. Óriási különbség van a kettő eredményében is, a szívbeli hit megragadja és behozza a láthatókba Isten áldásait, az értelmi elfogadás erre képtelen!

 

Szívvel hiszünk

 

Róm. 10,9-10

Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.

 

A bibliai hit a szívben jön létre, szemben az értelmi elfogadással, ami az elmében keletkezik. Szívvel hiszünk, nem az értelmünkkel, elménkkel vagy érzelmeinkkel, mivel ezek a lélek területéhez tartoznak, a lelkünkkel pedig nem lehet Istent megérinteni csak a szellemünkkel, mivel Isten szellemi lény.

Szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Minden áldás birtokba vételéhez ezekre van szükség: szívbeli hitre, ennek a hitnek a megvallására, beszédben való felszabadítására, és ez alapján való cselekvésre!

 

Szájjal teszünk vallást

 

Szájjal teszünk vallást az üdvösségre! Mind az élet, mind a halál a nyelv hatalmában van, ezért ragaszkodnunk kell az Ige folyamatos megvallásához, annak a megvallásához, amit az Ige mond rólunk! A hit önmagáról mindazt mondja, amit az Ige mond, mert az Istenben való hit, az hit az Isten Igéjében.

 

Zsid. 4,14

Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.

 

Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, vagyis újra és újra folyamatosan Isten Igéjét, az Ő ígéreteit kell megvallanunk, ehhez ragaszkodnunk kell! Jézus helyettünk halt meg, felvitte a fára a halálunkat, átkainkat, betegségeinket, hogy mi élhessünk, egészségesek és áldottak legyünk. Ezeket az igazságokat kell megvallanunk!

 

A hit alapján cselekszünk

 

Jak. 2,22

Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit.

 

Tudhatod, hogy Isten Igéje igaz, de amíg nem kezdesz el annak alapján cselekedni, addig nem ismered igazán, és nem arathatod le a gyümölcseit. Meg kell tenned a hit lépését! Néhányan azt gondolják, hogy Isten akkor is tesz értük valamit, ha ők közben nem az Ige alapján cselekszenek. Ez butaság. Isten ilyenkor nem tesz semmit. A hit együtt munkálkodik a cselekedetekkel, ezek által a cselekedetek által válik teljessé a hit, a cselekedetek által szabadul fel a hit.

 

A hit az Igén alapul

 

Róm. 10,17

Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.

 

A bibliai hit mindig az Isten Igéjén alapul, ami másra alapul, egyházi hagyományokra, emberi rendelésekre, filozófiákra vagy elképzelésekre, az nem hit, mert ezek képtelenek Isten szerinti hitet létrehozni az emberben. Csak Isten Igéje képes hitet létrehozni az ember szívében, mivel élő és ható. Hallgatjuk az Igét, és ha jó és lágy szívvel hallgatjuk, akkor lesz hallásunk meghallani Isten hangját belőle, és ez hitet hoz létre a szívünkben.

Mit mond a hit? Azt, hogy ha Isten Igéje valamit állít, az úgy is van. Ez az enyém, ez most megvan. Ne azért higgyél az isteni gyógyulásban, mert XY meggyógyult, hanem azért, mert ezt mondja az Ige! A hit arra épül, amit Isten mond, nem arra, amit lát vagy hall. Hinni Istenben annyi, mint hinni az Ő Igéjében!

 

A hit jelen idejű

 

Sok ember nem hisz, csak reménykedik, és itt megáll, de így nem érhet el eredményt. A reménynek önmagában nincs valósága, a hit ad valóságot neki. A reménység a jövőre szól, a hit a jelenre szól. A reménység azt mondja, hogy egyszer majd megkapom, remélem meg fogok gyógyulni. De a hit azt mondja, hogy már most megvan, akkor is, ha nem látom, Jézus sebeivel meggyógyultam!

A reménység áldott dolog, de a jövőre szól, az elragadtatásra, a halottak feltámadására, a mennyre. Nagyon fontos, hogy legyen reménységünk, de a reménység nem hit, ezért nem is várhatunk tőle olyan eredményeket, mint a hittől! Hit által üdvözülünk és gyógyulunk meg, nem reménység által! Ne keverjük össze a kettőt, kezeljük mind a kettőt a maga helyén!

 

A hit a láthatatlanokra néz

 

Róm. 4,18-21

A ki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, a szerint, a mint megmondatott: Így lészen a te magod. És hitében erős lévén, nem gondolt az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére; Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, És teljesen elhitte, hogy a mit ő ígért, meg is cselekedheti.

 

Milyen volt Ábrahám hite? Teljesen elhitte, hogy amit Isten megígért, azt meg is cselekszi, ez a hit! Erős volt a hitében, dicsőséget adott Istennek. Hogyan jutott el idáig? Úgy, hogy nem gondolt az elhalt testére, sem Sára elhalt méhére, s bár emberileg lehetetlen volt az ígéret beteljesülése, de hitben megragadta az ígérteteket. Nem nézett és nem gondolt magára és a feleségére, nem nézett a láthatókra, hanem a láthatatlanokra!

 

2Kor. 4,18

mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.

 

A hit nem a láthatókra néz, nem arra amit lát, nem arra amit érez, nem arra amit tapasztal, hanem egyedül Isten Igéjére! Sokan, ha betegek, csak a láthatókra néznek, a testükre, a tünetekre, ezekről gondolkodnak, ezeket nézik, és minél többet nézik, annál rosszabbul lesznek. Sokan azért buknak el, mert látják magukat elbukni.

Néhányan imádkoznak és imádkoznak, de soha nem látják magukat úgy, mint akiknek a kérése már meghallgatást nyert. Csak azt látják, hogy minden egyre rosszabb, hitetlenségben járnak, és ezzel lerombolják az imájuk hatását.

A rossz gondolkodásmód, rossz hit és rossz beszéd gyötri az embereket. Az ördög nem győzhet le téged, hiszen Jézus már legyőzte helyetted is. A sátán nem győzhet le, te győzöd le magad. Vagy ha mégis megteszi, akkor te engeded meg neki tudatlanságból.

Isten azért adta az Igéjét, hogy ezzel hozzuk egyenesbe a gondolkodásmódunkat, és a hitünket. Ha helyesen gondolkodunk, akkor a hitünk is helyes lesz, és a beszédünk is!

A hit azt mondja magáról, amit az Ige mond: én az vagyok, amit az Ige mond rólam! Ha azt mondja, hogy meggyógyultam, akkor meggyógyultam! A bibliai hit az Igére épül, a hit egyszerűen rátámaszkodik Isten Igéjére, elhiszi, hogy Isten igaz, és beteljesíti az ígéreteit!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.