Hitelveink

Hisszük, hogy a Biblia a Szent Szellemtől ihletett, Isten egyedüli, csalhatatlan és hiteles kinyilatkoztatása.

Hisszük, hogy Jézus Krisztus az egyház feje, a tagok pedig a test részei, egységben.

Hiszünk a keresztény hitnek a mindennapi életben való gyakorlati alkalmazásában, az emberek felé való szolgálatban az élet minden területén, ami magába foglalja többek közöttt a hitben való nevelést, lelkigondozást, és szociális segítségnyújtást.

Hiszünk a Szentháromságban, az Atya Istenben, Fiú Istenben – az Úr Jézus Krisztusban, és a Szent Szellem Istenben.

Hisszük, hogy Jézus Krisztus földi életében szűztől született, bűntelenül élt, Isten küldetésének eleget tett minden ember helyett önként vállalt váltsághalálában, aki vére által engesztelést szerzett az Atyánál az emberek bűneire.

Hiszünk Jézus Krisztus testben való feltámadásában, mennybemenetelében, és hogy az Atya jobbján van, de visszajön a földre hatalommal és dicsőséggel.

Hiszünk a bűnös, elveszett emberek újjászületésének abszolút fontosságában, melyet Jézus Krisztusban való hit által a Szent Szellem végez el.

Hiszünk a Szent Szellem keresztségben, melynek jele a nyelveken szólás, hiszünk a szellemi és szolgálati ajándékok működésében a jelen korban.

Hiszünk az igazak és bűnösök feltámadásában, hisszük hogy a megváltottak örök életre, a hamisak az ítélet után örök kárhozatra jutnak.

Célunk, hogy a mai modern kor emberét az evangélium hirdetésével elérjük, Jézus Krisztushoz vezessük, valamint Isten Igéjének módszeres tanításával tanítványokká tegyük, eljuttatva őket a szellemi érettségre, hogy a nekik adott tálentumokat használva aktívan szolgáljanak az Egyházban Isten dicsőségére és magasztalására.